MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Készítette:

    Almási Anett
    Csiernik Ibolya
    Tokovics Fanni
    Vágner Bernadett

Kommunikációs terv

 

A kommunikáció legfontosabb céljainak beazonosítása, az alkalmazott kommunikációs eszközök ismertetése.

 

Helyzetelemzés

A tervezési feladat magját a plébánia újragondolása és a hozzá tartozó kertnek a beépítése képezi. A tervezés során alapvető szempont volt a meglévő beépítési rendszer, a kisvárosias szövet továbbfolytatása és a plébánia és templom együttesének tisztelete. Bár az új épületrész a plébániakerthez fog szorosan kapcsolódni, figyelembe kell venni a tágabb környezetet, a templom meglétét és a templom előtti kis teresedés jelenlétét.

 

Célkitűzések meghatározása

Az épület célja a hagyományos beépítés figyelembe vételével, a középületek és közösségi terek számának növelése, ezáltal az emberekben lévő közösség-tudat és összefogás kialakulásának megalapozása.

 

Célcsoportok meghatározása

Fő kategóriák:

 • lakosság: a projektjavaslat közvetlen célcsoportja egyrészt a település állandó lakossága, és a városban működővállalkozások résztvevői
 • civil szervezetek
 • sajtó

 

Kommunikációs stratégia

 A kommunikáció két, időben elkülönülő szakaszból áll, valamint egy levezető szakaszból. Az első szakasz a projekt előkészítési időszakát öleli fel. A második szakasz a projekt beruházásának megkezdésével a kezdődik, és tart a közművek, és műszaki létesítmények átadásáig.

 

Az első szakasz alapvetőfeladata a beruházás elfogadtatása, különös figyelemmel a lakosságra és az egyházi vezetésre.

Ebben a szakaszban a lakosságot közvetlenül, és közvetve is meg kell szólítani.

Közvetlen megszólítás eszközei:

 • helyi sajtó, tv (1/4 évente)
 • a település honlapja (1/4 éves frissítés)
 • lakossági fórumok (1/2 évente)
 • korlátozott szórólap, mely a figyelmet az előző eszközökre irányítja (alkalmi, a helyzet dönti el az idejét)

Közvetett megszólítás eszközei:

 • társadalmi civil szerveződések meggyőzése, támogatásuk megszerzése
 • véleményvezérek támogatásának megszerzése
 • ugyanez vonatkozik a Polgármesteri Hivatal és az egyház dolgozóira, a település helyi vállalkozóira is (az előkészítési szakasz első harmadáig végrehajtandó)

Kommunikációs stratégiánk egyik fontos – ha nem a legfontosabb – célja a lakossági ellenállás csökkentése, a projekt elfogadottság ának növelése, ismertsége. 

 

A második szakasz hosszabb folyamat, az egész beruházás időszakát felölelő tevékenység.

Várható megvalósítási ideje 18 hónap.

Stratégiai feladatok ebben a szakaszban az alábbiak:

 • folyamatos tájékoztatás a beruházás állásáról, előrehaladásáról
 • lakossági panaszok, türelmetlenség kezelése
 • támogató érdeklődés fenntartása

 A kommunikációs stratégia az alábbi eszközökre épül:

- lakossági fórumok:

 • alkalmazására a projekt teljes megvalósítása alatt sor kerül (nagy a jelentősége az építés szakaszában, amikor a lakosságot a kivitelezés állásáról kell tájékoztatni)
 • közmeghallgatás (megtartására akkor kerül sor, amikor a beruházás új szakaszai kezdődnek, illetve amikor a lakosság, illetve a befektetés "hangadói" azt igénylik)

- helyi sajtó és egyedi írásos tájékoztatók:

 • alkalmazása a projekt teljes befejezéséig folyamatos  (a kommunikáció főeleme, amellyel minden célcsoport megszólítható, kortól és szociális hovatartozástól függetlenül)

- regionális sajtó:

 • esetenként és a beruházás főbb szakaszaiban kerül igénybevételre

- saját honlap:

 • alkalmazása a projekt teljes befejezéséig folyamatos. Használata annál is inkább célszerű, mivel a weblap olvasottsága, ismertsége a mérések szerint nagy, elsősorban a település, illetve a mikrotérség lakossága körében, inkább a fiatalabb, aktív rétegek megszólítására.

 

A levezető szakasz a művek elkészültét követően három hónapig tart.

Stratégiai feladatok:

 • lakosság tájékoztatása a beruházás nagyságáról
 • a megvalósult mű fontosságának megerősítése
 • konkrét hasznok leírása példákkal

Eszközök:

 • szórólap
 • lakossági fórum
 • helyi és regionális sajtó
 • honlap

 

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök

 

 

Kivitelezés módja

A kommunikációs tervben foglalt tevékenységek koordinálásáért a projekt-menedzsment PR ügyintézője a felelős.

A projekt-menedzsment PR ügyintézője irányítja, felügyeli és beszámoltatja a megbízottat.

 

Költségterv

 

Értékelés

A kommunikációs kampány mindhárom szakaszának végén, az addigi kommunikációs tevékenység értékelésére kerül sor.

 Bár a táblázatban nincs jelölve, de – miután egy kis városról van szó – kiemelten kell kezelni a személyes ismerettségen alapuló véleménynyilvánítások megállapításait, javaslatokat.

Véleményünk szerint ezt a kommunikációs csatornát nem lehet, és nem szabad kizárni abból a körből, amely a beruházásunk eredményeit, az esetleges hibáit taglalja, esetenként megoldási javaslatot is közöl.

A tudatos, jól előkészített és megfelelően végrehajtott tájékoztatás a beruházási támogatás elnyerésének elengedhetetlen feltétele.

 

 

 


 

 

Hírek

 • A megvalósíthatósági tanulmány definíciója, készítésének célja
  2013-05-09 17:55:40
  A megvalósíthatósági tanulmány a közpénzekből végrehajtott beruházásokra vonatkozó megbízható és gyors döntés eszköze. Megvalósíthatósági tanulmányt a projekt-ciklus első fázisában, az ötlet kidolgozásakor kell  készíteni.
  A megvalósíthatósági tanulmány készítésének célja:
  • egyrészt az ötletgazda számára segítséget nyújt abban, hogy megvalósítható-e a projektje, érdemes-e belekezdenie, és ha igen, mik a rendelkezésre álló lehetőségek,
  • másrészt megalapozza a közpénzek felhasználására hozott döntéseket.
  A megvalósítási tanulmány azonban nem elemzi a projektet olyan mélységben, mint a tervezési szakasz.
Asztali nézet