MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

Készítette:

    Almási Anett
    Csiernik Ibolya
    Tokovics Fanni
    Vágner Bernadett

Bevezető

 

A mi négy fős csoportunk Tamási Alexandra diplomamunkáját választotta a Megvalósíthatósági tanulmány alanyának.

 

A diplomamunka tárgya:

Plébánia-rekonstrukció - Érd Ófalu, Molnár utca 6.

 

Alapelvek:

A tervezési feladat magját a plébánia újragondolása és a hozzá tartozó kertnek a beépítése képezi. A tervezés során alapvető szempont volt a meglévő beépítési rendszer, a kisvárosias szövet továbbfolytatása és a plébánia és templom együttesének tisztelete.

Bár az új épületrész a plébániakerthez fog szorosan kapcsolódni, figyelembe kell venni a tágabb környezetet, a templom meglétét és a templom előtti kis teresedés jelenlétét.

A tervező fontosnak tartja a plébánia alaprajzi rendszerének és az azt körbevevő fal értékes (eredeti kőfal) részeinek a megtartását és ehhez, illetve a felmerülő igényekhez alakította az építészeti programot. Az együttes három fő, témájában némely esetben nagymértékben eltérő elemének megkomponálására fektette a hangsúlyt. A beépítés és a program a mikroarchitektúra mélységeit boncolgatja. A három elem közül az egyik az urnafal, melyet a templom kertjében helyezett el, ezzel visszahozva a középkori temetkezési szokásokat, amikor a templom és a temető egy telken helyezkedtek el. A következő elem a plébánia bővítésével együttélő lelkigyakorlatos ház, mely a szállás és a közösségi funkciókat is jól ellátja. A kompozíciót a templom előtti téren elhelyezett , tárgyként térben álló szelektív hulladékgyűjtő zárja le.

 

Tervek:

 

Helyszínrajz:

 

Földszinti alaprajz:

Emeleti alaprajz:

 

Metszetek:

 

 

 

 


 

 

Asztali nézet